O spoločnosti

Wigell s.r.o., výrobca mosadzných vykurovacích armatúr so sídlom v meste Bielsko-Biała, má dva výrobné závody v Poľsku a na Ukrajine, a obchodné zastúpenia v Českej republike a na Slovensku. Zamestnáva dohromady 90 ľudí.

Na začiatku svojej činnosti bola spoločnosť zameraná na import, export a distribúciu predovšetkým v oblasti potrubných systémov pre vykurovacie inštalácie.

V roku 2017 spoločnosť Wigell investovala do strojového parku a založila samostatnú výrobu rozdeľovačov, armatúr a tvaroviek z mosadze pre ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu.

V roku 2019 Wigell s.r.o. uskutočnila fúziu s ukrajinskou spoločnosťou s podobným firemným profilom, čo malo za následok zvýšenie výrobnej kapacity a rozšírenie sortimentu.

Spoločnosť Wigell s.r.o. intenzívne napreduje s vývojom vyrábaného sortimentu a je vlastníkom rady
produktov ako sú WiMo - mosadzné tvarovky a spoje, alebo WiRo a WiRox - mosadzné rozdeľovače.

V súčasnosti má spoločnosť profesionálny strojový park: numericky riadené sústruhy a frézy. Objem
spracovanej mosadze a bronzu dosahuje niekoľko stoviek ton ročne.

Produkty značky Wigell prostredníctvom našich zahraničných obchodných zastúpení a regionálnych
distribútorov môžete nájsť v krajinách ako je Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rusko, Litva, Nemecko, Dánsko.

Bohatý a neustále sa rozširujúci výrobný sortiment značky Wigell v súčasnosti zahŕňa produkty vyrobené z mosadze a bronzu pre vnútorné a vonkajšie inštalácie - sanitárno-vykurovacie zariadenia,
vodné, chladiace, ventilačné a priemyselné.

Podieľame sa na trvalo udržateľnom rozvoji podnikania a ohľaduplnosti k životnému prostrediu vytváraním inovatívnych a ekologických technologických riešení.

Dbáme na to, aby spokojnosť našich obchodných partnerov vyplývala z najvyššej kvality nami dodávaných produktov a z trvalých vzťahov založených na dlhodobej spolupráci a dôvere.
 Výroba mosadzných tvaroviek


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!

Tlaková skúška


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!